Kiinteistöt & megatrendit 2023

Sitran megatrendit 2023 on hyvä apuväline tulevaisuuden haasteiden ja mahdollisuuksien hahmottamisessa. Koska me rakennamme kaikin puolin kestävää tulevaisuutta, on hyvä peilata toimintaamme megatrendeihin. Niissä hahmotetaan muutosten kokonaiskuvaa luonnon, ihmisen, vallan, teknologian ja talouden kautta.

Emme tyydy pelkästään toteamaan sitä, minkälaiset kehityskulut vaikuttavat tällä hetkellä – haluamme aktiivisena toimijana olla mukana muuttamassa maailmaa.

Sitran megatrendit 2023 ovat:

  1. Luonnon kantokyky murenee
  2. Hyvinvoinnin haasteet kasvavat
  3. Demokratian kamppailu kovenee
  4. Kilpailu digivallasta kiihtyy
  5. Talouden perusta rakoilee

Monikäyttöisyyteen on monia ratkaisuja

Rakennettu ympäristö vaikuttaa todella moniin asioihin ympäristöstä sosiaalisiin seikkoihin ja talouteen. Siksi haluamme edistää kiinteistöjen monikäyttöä ja muuttaa samalla sitä, miten kiinteistöt ajatellaan.

CORE on kehittänyt monia ratkaisuja monikäyttöisyyteen. Niistä paras esimerkki on Helsingissä toimiva VALO Hotel & Work, joka yhdistää hotellin ja työskentelytilat.

Myös asumisen voi ajatella uudelleen. Tulevaisuudessa voidaan asua vaikkapa huoneistotyyppisissä majoitusratkaisuissa.

Useat toteuttamamme spot-kohteet voi ottaa pysyviksi asunnoksi milloin vain. Pyrimme vaikuttamaan myös siihen, että nopeasti muuttuvassa maailmassa hallinto väljentää tulkintaa siitä, missä ihminen voi virallisesti asua.

CORE ja megatrendit

Luonnon kantokyvyn mureneminen ja ekologinen kestävyyskriisi on ollut tunnettu tosiasia jo pitkään. Kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen on ympäristön kannalta kestävä ratkaisu. Kun yksi kiinteistö palvelee kahdessa tai useammassa tarkoituksessa, voidaan säästää sekä rakentamisen ympäristövaikutuksissa että energiassa.

Hyvinvoinnin haasteet kasvavat, kun monet suuret muutokset vaikuttavat jokapäiväiseen toimintaan. Kiinteistöjen käyttöasteiden parantaminen voi olla osa ratkaisua esimerkiksi väestön ikääntyessä ja asumisen muutoksessa. Palvelut ja asuminen voivat toimia joustavasti samoissa tiloissa. Näin yhdyskuntarakenne tiivistyy kiinteistöjen monikäytön ansiosta.

Kilpailu digivallasta kiihtyy. Teknologia ja data vaikuttavat arkeen jatkuvasti enemmän. Datan, tiedon ja digitaalisten alustojen hallinta merkitsee entistä enemmän. Kiinteistöjen käyttöasteen parantamisessa digitaalisuudella on suuri rooli. Esimerkiksi VALO Hotel & Workin monikäyttöä ohjaa sitä varten räätälöity ja kaikin puolin turvallinen digialusta.

Talouden perusta rakoilee kestävyyskriisin ja viime aikojen mullistusten kuten Venäjän hyökkäyssodan ja koronapandemian takia. Sitran visiossa Suomi menestyy rakentamalla reilua, kestävää ja innostavaa tulevaisuutta, jossa ihmiset voivat hyvin maapallon kantokyvyn rajoissa. Kiinteistöjen käyttöasteen parantaminen on nimenomaan kestävää, reilua ja innostavaa!