Mikä on monikäyttö­kiinteistö?

Monikäyttöisyys on nykyaikainen tapa tehdä kiinteistöistä tuottavia, toimivia ja vastuullisia. Monikäyttökiinteistöissä samoja tiloja voivat käyttää useat eri käyttäjät moniin eri tarkoituksiin – kun yksi lähtee, toinen tulee. Sama kiinteistö voi olla esimerkiksi yöllä hotelli ja päivällä toimisto.

Monikäyttöisyydellä saavutetaan kiinteistöinvestoinnille parempi tuotto, mutta alhaisemmat ympäristövaikutukset. Lisäksi vuokralaisen kustannukset laskevat ja kiinteistöistä tulee käyttäjäystävällisempiä.

2020-luvun kiinteistöjä

Aidosti toimiva monikäyttöisyys lähtee jo kiinteistön uudistamisen tai rakentamisen varhaisesta suunnitteluvaiheesta. Suunnittelussa täytyy ottaa huomioon muun muassa varustelu, tekniikka ja automaatio sekä ajatella uudelleen esimerkiksi käyttäjien toimintamallit ja kiinteistön palvelut.

Matala käyttöaste maksaa

Ison kiinteistöinvestoinnin matala käyttöaste voi johtaa mm. korkeisiin käyttökustannuksiin ja vuokriin sekä korkeisiin ympäristövaikutuksiin. Lisäksi tyhjäkäynnillä oleva kiinteistö on tehoton yhdyskuntarakenteen näkökulmasta. Toimiva yhdyskuntarakenne luo edellytyksiä päästöjen vähentämiselle ja toimivien ympäristöjen rakentamiselle.