CORE Properties

CORE Properties
2017
perustettu luotettava suomalainen yritys
50
milj. euron varallisuus ja noin 50% omavaraisuus
100+
kiinteistön kehittämisen kokemus.

Markkinatasoa parempi tuotto

Löydämme markkinasta kohteita, joiden arvoa saadaan kehitettyä nopeasti jalostamalla ne uuteen käyttöön. CORE yhdistää kiihtyvät kiinteistöt ja markkinatasoa parempaa tuottoa etsivän rahan. Sijoitamme korkeatuottoisiin kiinteistökohteisiin myös yhdessä muiden sijoittajien kanssa. CORE:n ansainta perustuu saavutettuun tulokseen, ei hallinnointiin.

core properties vastuullisuus kasvava puu

Arvot

CORE:n toimintaa ohjaavat arvot ovat kestävyys, rohkeus, avoimuus ja välittäminen.

Kestävyys
Luonnonvarojen säästäminen ohjaa toimintaamme kiinteistöjen kehittäjänä. Osoituksena siitä on CORE:n kiinteistöjen ympäristösertifioinnit.

Rohkeus
Uusien kiinteistökonseptien ja kiinteistön käyttötapojen luominen on haastanut meitä ja yhteistyökumppaneitamme uskaltamaan.

Avoimuus
Olemme aina valmiita keskustelemaan uusista hankkeista ja uusista tavoista tehdä asioita. Jaamme osaamista ja ajatuksia, jotta kiinteistöala kehittyy.

Välittäminen
Teemme paljon, jotta rakentaminen ja kiinteistöala luovat luovat parempaa elämää ihmisille ja ympäristölle. Kohtelemme kaikkia arvostavasti työkavereista asiakkaisiin ja sidosryhmiin.

core properties yhtiön kehistykohde valo hotel & work koivunlehtien takana

Vastuullisuus on vahvuus

Vastuullisuuteen liittyvät vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Me pidämme sitä pelkästään hyvänä asiana. Teimme jo vuosia sitten päätöksen, että otamme vastuullisuusnäkökohdat huomioon kaikissa valinnoissamme ja se on tuonut meille menestystä.

Esimerkiksi kiinteistöalan rahoitusehdoissa vaaditaan vastuullisuutta. Pyrimme myös todentamaan vastuullisest valinnat sertifioimalla kiinteistöt. Sertifiointi todentaa vastuulliset valinnat ja on kannattava investointi.

Vastuullinen yritystoiminta on on kilpailutekijä, sillä sidosryhmät, asiakkaat ja työntekijät haluavat olla mukana toiminnassa, jolla on merkitystä.
Haluamme olla yli toimialarajojen esimerkki siitä, että vastuullisuus tuo kilpailuetua ja menestystä.

Environmental – ympäristövastuu. Luomme korkean käyttöasteen kiinteistöt ja sertifioimme niitä.

Social – sosiaalinen vastuu. Toimitamme kehittää toimivaa yhdyskuntarakennetta ja terveempiä tiloja rakennusten käyttäjille.

Governance – Päätöksenteko on avointa ja yhteistyökumppanit riippumattomia esim. sertifioinneissa.