Vajaakäyttöisten toimitilojen muuntaminen monikäyttötiloiksi

Hankkeen tavoitteena on tehdä uuden innovaation, modulaarisen sisärakentamisen toteutettavuustutkimus sekä siihen liittyen mahdolliseen vientitoiminnan käynnistämiseen liittyvä selvitys.

Hanke on saanut avustusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta / Euroopan Aluekehitysrahastolta (JTF). Hankkeen toteutusaika on 1.9.2023 – 29.2.2024.